Cvičení pro rodiče a děti 

Milé maminky,

připravily jsme pro Vás kurz Cvičení pro rodiče a děti.

A. KATEGORIE 8-24 MĚSÍCŮ

45 minutový blok jednoduchého cvičení formou společenských her, rytmických říkanek a cviků zaměřených na pohybový rozvoj dětí
Součástí je i využití velkých míčů, kroužků, tunýlku, klouzačky, prolézaček a mnoha dalších pomůcek.

B. KATEGORIE 2-4 ROKY
60 minutový blok
zaměřený na rozvoj pohybu, správného držení těla, rozvoj motorických a rytmických dovedností. V hodině je rozcvička, společné lidové hry, sportovní hry, různá cvičení, tanečky. Samozřejmé je i využití různých druhů náčiní a hraček.

U obou kategorií je krátká cca 10 minutová odpočinková část – jedná se o volnou hru dětí za dozoru rodičů, jejímž cílem je zapojení dítěte do kolektivu svých vrstevníků.

Místo, čas a spojení: Kurz probíhá od 3.1.2024-29.5.2024 (2 náhradní hodiny budou v květnu)
Další informace viz stránka Místa a termíny konání

Kurzovné najdete na stránce Ceny

S sebou: Cvičební úbor, přezutí, pití, ručník a protiskluzové ponožky (cvičíme bez bot).

S ohledem na postupné zvyšování nároků na děti při učení jednotlivých dovedností doporučujeme pravidelnou účast.


Z důvodu velkého zájmu doporučujeme přihlásit se na kurzy začínající v lednu co nejdříve.