Odkazy

 

Mateřská škola MŠ Pohádka v Praze 11

Adresa :
Imrychova 937/15
143 00 Praha 4 - Kamýk

Kontakt:
Tel.: +420 241 772 324
Email: mspohadka@mspohadka.cz
www stránky: https://www.mspohadka.cz

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

 

Adresa :
Vídeňská 800
140 59 Praha 4

Kontakt:
Tel.: +420 261083594
Email: info@ftn.cz
www stránky: https://www.ftn.cz

 

Adresa:
Laktační liga-LALI
Vídeňská 800,140 59 Praha 4, pavilon U
tel.: 261 082 424, 2485
číslo účtu: ČSOB- 473839113/0300

Kontakt:
kontaktní osoba: MUDr. Anna Mydlilová
e-mai: anna.mydlilova@ftn.cz
www stránky: www.kojeni.cz

LAKTAČNÍ LIGA
Propaguje, podporuje, ochraňuje kojení a zásady správné výživy a péče kojenců v ČR

Konzultační a poradenskou činnost pro kojící ženy a zdravotníky
Školení laktačních poradců z řad zdravotníků a matek
Provoz Laktačního centra s Národní linkou kojení
Školící akce zaměřené na výživu a péči o novorozence a kojence
Vydávaní letáků, brožur a jiných zdravotně výchovných příruček

Propagace Světového týdne kojení (1.8 - 7.8)
Ve spolupráci s UNICEF podpora Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI) v ČR
Dodržování mezinárodního kodexu marketingu náhradmateřského mléka ve spolupráci s ANIMA, pražská
skupina IBFAN
Vydávání časopisu MAMITA (časopis pro rodiče a
zdravotníky)
Provozování webových stránek www.kojeni.cz a
www.mamita.cz
Činnost dokumentačního centra


Laktační liga je nezávislá a nevýdělečná organizace, členové pouze platí roční příspěvky.
Finanční prostředky pro činnost LALI jsou získávány z grantů, darů a vlastní činnosti.
Členem LALI se může stát kdokoli z řad laické i zdravotnické veřejnosti.
Roční členský příspěvek činní 100Kč.

 

CESTOVÁNÍ JEDNA RADOST

Bezpečnost dětí na prvním místě

https://www.cestovanijednaradost.cz/

Adresa:
Cestování jedna radost
Dlouhá 208
29001 Poděbrady

Kontakt:
Karel Sekereš tel.: +420 727 981 815
 

PORODNICE.CZ

Na stránkách najdete:
- Vše o těhotenství, porodu, šestinedělí, kojení
- Informace pro rodiče
- Poradny
- Diskuze
- Plánované rodičovství

Adresa
Mother-Care-Centrum spol. sr.o.
Ringhofferova 961
251 68 Kamenice

Kontakt:
Email: porodnice@porodnice.cz
www stránky: https://www.porodnice.cz

 

 SILVERETTE - Léčivé kloboučky

    -SILVERETTE jsou dva stříbrné kloboučky, které slouží k léčbě bolestivých a popraskaných prsních bradavek. 

     Kontakt:

             Ing. Adéla Přibylová

          Kubrova 26, Nučice, 252 16

             tel. 774 323 023

          Email: info@silverette.cz

          www stránky: www.silverette.cz/

Gynekologicko-porodnické kliniky, 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce

 

Neonatologické oddělení ve fakultní nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm. Tým lékařů je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou. Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

 
Struktura Neonatologického oddělení :
a. Oddělení specializované neonatální péče - JIP
b. Oddělení fyziologických novorozenců
c. Ambulance

Samostatné Neonatologické oddělení bylo zřízeno rozhodnutím vedení FNB již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Do roku 2007 bylo ve FNB pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče je zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku nového specializovaného neonatologického pracoviště ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Zároveň bylo rozhodnuto, že Neonatologické oddělení FNB, spolu s Gynekologicko - porodnickou klinikou, bude zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

www stránky: www.novorozencibulovka.cz

Adresa:
Budínova 2
180 00 Praha 8

Kontakt:
prim. MUDr. Martin Čihař
telefon: +420 266 083 247
e-mail: ciharmar@seznam.cz