Hodnocení kurzu


Jak dlouho již kurzy probíhají:

Kurzy přípravy k porodu probíhají již od roku 1996.

Počet účastníků na jednotlivých hodinách je, z důvodu kvality kurzu, limitován.

Dotazník:

Účastníci kurzu dostávají k vyplnění dotazník.

Náplní dotazníku jsou otázky týkající se obsahu a úrovně absolvovaných lekcí, využití získaných poznatků při porodu, kojení, šestinedělí atd.

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a vyplňuje se po porodu.

Uvedené údaje jsou důvěrné a jsou využívány pro zvýšení úrovně jednotlivých lekcí, pro hodnocení jednotlivých přednášejících a pro přizpůsobení náplně kurzu požadavkům účastníků.