Popis lekcí

Obsah jednotlivých lekcí:

1.lekce: Příprava na odchod do porodnice a co si vzít sebou
• tělesné a psychické změny v těhotenství a při porodu
• cíl přípravy ženy (budoucího otce) k porodu
• kdy do porodnice a co si vzít s sebou
• příjem v porodnici a příprava k porodu
• role otce (nebo jiné blízké osoby) u porodu

2.lekce: Průběh porodu – I., II., III, a IV. doba porodní
 průběh I. doby porodní (nácvik dýchání, masáže, odlehčovací manévry).
 charakteristika a průběh II., III. a IV. doby porodní (včetně ukázky na modelu)
• možnost ovlivnění porodních bolestí (nácvik)
• ošetření novorozence na porodním sále a na novorozeneckém oddělení

3.lekce: Operativní porod, léky při porodu
 operativní porod
• medikamentózní vedení porodu a využití epidurální analgesie
 zásady bezpečného cestování s dětmi
 
4. lekce: Šestinedělí
 tělesné a psychické změny v šestinedělí
 šestinedělí po operativním porodu
 hygiena a životospráva v šestinedělí
 
5.lekce: Kojení a péče o novorozence
 nástup laktace, správná technika kojení, ošetřování prsů
• současné trendy v péči o matku a dítě

6.lekce: Praktická – nácvik přebalování, koupání a kojení
 příprava domácnosti a výbavičky před narozením dítěte
 individuální výuka manipulace s novorozencem při koupání, přebalování a kojení
 nácvik s modelem

Speciální lekce:

7. lekce:  Prohlídka porodnice
 prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí
 procvičování osvojených technik (dýchání v průběhu porodu, masáže,úlevové polohy, odlehčovací manévry)
 
8. lekce: Pro budoucí babičky
 změny v péči o matku a dítě, poznatky ze současného porodnictví a kojení
• nové pomůcky a postupy

9.lekce: Přednášky dětské lékařky
• očkování, první pomoc
• psychomotorický vývoj dítěte, preventivní péče